Välkommen till Sunjay.se !
Nyheter

Säljare-info för skivmässa

 
Vid bordsbokning som säljare på Sunjay arrangerade skivmässor

Vid bokning ska fullständiga kontaktuppgifter lämnas; postadress, epost, tel.nr samt personnr eller org.nummer. Bokade bord faktureras och ska betalas i förskott.

Bord på skivmässan i Solnahallen, Solna - har storlek 180x70 cm. Pris per bord 600 SEK inkl. moms (480,00 exkl moms). Vid sen bokning 1-30 dagar före skivmässa (i mån av plats) debiteras en tilläggsavgift á 25 SEK per bord. Ett bord berättigar till max. 2 behörighetskort. Behörighetskort är säljarens identifiering för ankomst/entre under inlastning och förberedelser från kl 07.00 - 09.45. Skivmässan öppnar för allmänheten kl 10.00 (entre 50kr) och avslutas kl 16.00.

Adress till Solnahallen är Ankdammsgatan 46, 17167 Solna.

Bord på skivmässan i Huskvarna Folkets Park, Huskvarna, har storleken 120x70cm
Pris 400 SEK inkl. moms (320,00 exkl moms). 1 bokat bord ger behörighet till max 2 personer kl 07-9.45 dvs före det officiella öppnandet, kl. 10.00. Skivmässan är öppen för besökare lördag kl. 10.00 - 15.00. Inlastning sker kl 07.15 till ca 09.45, se info.blad som du får tillsammans med din faktura.

Adress till lokalen är Stationsgatan 24, 56133 Huskvarna. 

Övrigt:

Betalning av bokade bord görs i förskott (mot faktura) till angivet bankgiro. Det går bra att sälja som privatperson. Vi behöver dock ditt personnummer pga arrangörslagen. Skatteverket har inga invändningar så länge det sker sporadiskt och om/eller man avyttrar t.ex. egen skivsamling. Som arrangör ställer vi krav på nytillkomna privata säljare att ombesörja påsar vid försäljning samt i övrigt läsa igenom vad som gäller betr. behörighet (max. antal personer/säljare).

Datum för skivmässor: 

Solna: lördag 25e februari 2017 och lördag 30e september 2017.

Huskvarna: påskafton 15e april 2017 och lördag 11e november 2017. Med reservation för eventuell ändring.

Contact:

En god idé är att ansluta till vår grupp på Facebook; Svenska skivmässor - Record Fairs in Sweden.  Säljer du t ex en egen/privat samling på någon Sunjay skivmässa, eller har något unikt objekt till salu, så tala om det för Facebookgruppen.

Har du frågor så kontakta L-P Anderson Musik & Media, L-P Anderson, Tel.0736293434 email: royal.beat @ telia.com (skrivs utan mellanslag)

 

Stående bokning

De försäljare som har en historik på minst tre år erbjuds möjligheten att begära en stående bokningSunjay arrangerade mässor.

 

Detta innebär att bokningen för respektive skivmässa och antal bord står kvar permanent. Vederbörande behöver alltså inte göra en ny bokning inför varje skivmässa. Faktura/ bekräftelse postas i regel 30-60 dagar för aktuell skivmässa.

 

Säljare som begär stående bokning bör vara medveten om avbokningsregler som anges i allmänna villkor. Vid stående bokning är det säljarens ansvar att meddela en eventuell avbokning i god tid före arrangemanget för att undvika kostnader samt för att bereda plats för andra säljare.

 

Ur Allmänna villkor

Anmälan om bordsbokning är bindande. Eventuell avbokning ska vara SUNJAY PRODUCTION AB tillhanda skriftligt, via email eller brev.  Avbokning som inkommer senare än 10 dagar före aktuellt arrangemang berättigar ej till återbetalning. Avbokning som inkommer 11-30 dagar före berättigare till återbetalning med 90% av fakturerat  belopp. Avbokning 31 dagar eller tidigare berättigar till återbetalning med 100% av fakturerat  belopp. Vid avbokning och återbetalning av förskottsinbetald hyra debiteras avbokningsavgift á 80 kr exkl moms. Vid giltig avbokning där beloppet kvarstår som tillgodo debiteras  ingen avbokningsavgift.

 

 

Information om ossWebbplatskarta